Algemene voorwaarden

Wanneer je een mailt stuurt nadat je op onze website bezocht hebt, geldt dit als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op onze website en worden digitaal verzonden tezamen met de orderbevestiging.
Ieder persoon die een bestelling plaatst (hierna ‘De Klant’ genoemd), bevestigt door middel van de bestelling een natuurlijk persoon te zijn.

Deze algemene voorwaarden sluiten alle andere voorwaarden uit.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder De Klant hiervan op de hoogte te brengen. Op lopende contracten blijven de voorwaarden van toepassing die op het moment van de bestelling op de website staan vermeld en werden doorgestuurd bij de orderbevestiging.
Het Belgische recht is van toepassing op wat niet uitdrukkelijk staat vermeld in deze voorwaarden.

1.     Identiteit verkoper
Be Wild
Doornzele Dries 53
9940 Evergem

BTW BE0705.960.753
0479 250 174

info@be-wild.be
Hierna ‘De Verkoper’ genoemd.

2.     Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website, zijn inclusief BTW en andere taksen. We rekenen geen bijkomende leveringskosten.
Be Wild kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in prijzen, afwijkingen in afbeeldingen of productwijzigingen ingevolge een technische of menselijke tekortkoming. Wij behouden ons dan ook het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat het om foutieve aanduidingen gaat.
Eventuele promoties worden duidelijk kenbaar gemaakt en gelden zolang de voorraad strekt. Na het verstrijken van de geldigheidsperiode van de promotie, kan De Klant hier geen aanspreek meer op maken.

3.     Betaling
Een bestelling wordt pas definitief geregistreerd wanneer de betaling in zijn totaliteit werd uitgevoerd. Zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt overgemaakt, is je bestelling niet definitief. Je kan betalen met Bancontact, Visa/Mastercard en door middel van overschrijving. Wij bezorgen je de juiste gegevens via e-mail.
Een inschrijving op een workshop of een weekend is pas definitief als De Klant een bewijs van betaling kan voorleggen. Indien je problemen ondervindt bij het betaalproces, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen.

4.     Levering
Be Wild verzorgt geen levering. Wanneer De Verkoper uitzonderlijk beslist om toch iets te leveren bij De Klant, dan gelden onderstaande afspraken.
Leveringen worden uitgevoerd door externe partners. De keuze van transportwijze wordt gemaakt op basis van de afmetingen en het gewicht van de bestelde goederen. Bestellingen worden geleverd op het adres dat werd doorgegeven door De Klant op het moment van bestelling.

In de bevestigingsmail die wordt verzonden naar De Klant, wordt vermeld hoe de goederen verzonden worden en wat de geschatte levertermijn is. Be Wild kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van de bezorger. Wij trachten bestellingen zo snel mogelijk te versturen, afhankelijk van de voorraad. Indien we er niet in slagen de bestelling binnen de 30 dagen te leveren, kan De Klant kosteloos afzien van de aankoop. Zichtbare gebreken dienen binnen de 2 dagen na levering gemeld te worden via e-mail aan info@be-wild.be, inclusief foto’s waarop de schade duidelijk te zien is.

5.     Herroepingsrecht
Het standaard herroepingsrecht is niet van toepassing op onze workshops, therapiesessies, teambuildings en weekendjes weg.
Enkel in het geval van levering van producten, is onderstaande paragraaf van toepassing:
Na de levering van jouw product(en), heb je 14 kalenderdagen de tijd om af te zien van jouw aankoop. Indien je de overeenkomst wenst te herroepen, dien je ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen aan info@be-wild.be. Je bent niet verplicht om ons te zeggen waarom je wil afzien van de aankoop. Wanneer wij jouw aanvraag tot herroeping hebben ontvangen, sturen wij je een bevestigingsmail met verdere praktische info.
Je dient de producten aan ons terug te bezorgen in hun oorspronkelijke verpakking en met alle meegeleverde accessoires. De kosten die verbonden zijn aan de retourzending, dienen betaald te worden door De Klant. Om deze kosten te vermijden, kan je de goederen ook persoonlijk retour geven bij Be Wild, Doornzele Dries 53, 9940 Evergem (na afspraak).
De Klant heeft het recht om, net zoals in een echte winkel, de aankoop te inspecteren en uit te proberen om zeker te zijn dat het volledig functioneel is. Uitvoerig gebruik is niet toegestaan. Indien de goederen duidelijk gebruikt zijn (meer dan nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen), is De Klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen. Be Wild zal De Klant terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending. 

Opgelet: op maat gemaakte artikels worden NOOIT teruggenomen.

6.     Garantie
Onderstaande paragraaf is enkel van toepassing op geleverde goederen. Niet op onze workshops, therapiesessies, teambuildings en weekendjes weg.
De wettelijke consumentengarantie is van toepassing op de gekochte goederen. Dit wil zeggen dat De Klant tot 2 jaar na levering van de goederen gebreken mag signaleren. “De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
– Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.
– Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.”

Bron: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie

Indien je een defect vaststelt en beroep wilt doen op de wettelijke garantie, gelieve ons dan per e-mail te contacteren en ons jouw originele factuur of aankoopbewijs te bezorgen. Zonder factuur / aankoopbewijs kan De Klant geen aanspraak maken op de garantie. Be Wild verbindt zich ertoe het defecte goed kosteloos te herstellen of te vervangen, behalve als dat onmogelijk of buiten proportie zou zijn. In dat geval kan een commerciële geste worden voorgesteld als alternatief.

Uitgesloten van deze garantie:

  •  Beschadigingen als gevolg van onachtzaam gebruik (stoten, vallen, …)
  •  Beschadigingen als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen
  •  Beschadigingen als gevolg van opzet, nalatigheid, onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant
  •  Slijtage die als normaal kan worden beschouwd
  •  Indien er reparaties werden uitgevoerd zonder toestemming van de fabrikant

7.     Overmacht
In geval van overmacht kan Be Wild niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van het contract. Onder overmacht verstaan wij alle situaties die buiten onze wil om plaatsvinden en waar wij geen invloed op hebben: stakingen, brand, natuurrampen, oorlog, ongeval bij Be Wilds of leverancier, overstromingen, energiestoringen, storingen in communicatiesystemen, enz.

8.      Intellectuele eigendom
Alle informatie op de website mag door De Klant kosteloos bekeken en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, nooit voor commerciële doeleinden. Logo’s, foto’s, teksten en andere communicatie mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder onze toestemming.

9.     Privacy
Om een bestelling te plaatsen, dien je jouw persoonlijke gegevens in te vullen. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database en gebruiken deze gegevens enkel en alleen om jouw bestelling correct te verwerken en te leveren. Jouw gegevens worden nooit doorgespeeld aan derden.
Je kan jouw gegevens steeds bekijken, wijzigen of laten verwijderen door ons eenvoudigweg een e-mail te sturen.